Životne zone u okeanu

Original: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/?page_id=408

Dr. Susan L. Woodward

I. Horizontalne zone (one koje se protežu od kopna do mora).

A.  Obalno područje: ono područje u kojem plima i oseka izlažu morsko dno u nekom dijelu svakog dana. Staništa se naizmjenično potapaju pod slanu vodu i satima preplavljuju, a zatim izlažu zraku i satima isušuju. Poznato i kao primorjeobalno područje i zona međuplima.

B.  Pelagička zona: smještena je prema moru od oseke priobalnog područja, koja sadrži prostrane otvorene vode okeana. Prepoznata su dva pododjela:

a. Neretička zona: voda iznad kontinentalnog šelfa. Sa izuzetkom Antarktika, ove vode se obično protežu do dubine od 600 stopa. Sunčeva svjetlost prodire kroz čitav vodeni stupac.

b. Okeanska zona: Područje mora koje se proteže od ruba kontinentalnog pojasa, preko kontinentalne padine i preko okeanskog dna. Karakterizira ga mrak i strašan pritisak. Ovdje su značajne vertikalne životne zone.

II. Vertikalne životne zone okeanske zone.

A. Neusticna zona: tanki film ili “koza” nastala povrsinskim naponom na povrsini vode

B. Eufotična zona: Vrh vodenog stupca dolje dolje dostupan je svjetlost za fotosintezu. Ovisno o čistoći vode, dno eufotične zone je oko 500 stopa ispod nivoa mora. Poznata i kao epipelagijska zona.

C. Afotična zona: ostatak vodenog stupca ispod eufotične zone. Lanci ishrane obično započinju detritusom ili živim algama i bakterijama koje tone odozgo. Ova zona je dalje podijeljena po dubini na sljedeći način:

Mezopelagijska zona: 500 do 3.280 ft ispod površine mora.
Batypelagic zona: 3.280 do 13.000 ft ispod površine mora
Abiseopelagijska zona: 13.000 do 20.000 stopa ispod površine mora
Zona Hadal: 20.000 do 35.000 ft ispod površine mora.

III. Bentoska zona

Ova zona sadrži sva staništa morskog dna, bilo u obalnom, kontinentalnom pojasu ili dubokom moru. Organizmi mogu živjeti unutar materijala na dnu ili na njegovoj površini.