XML nasuprot vezivanju podataka

Original: http://xfront.com/xml-versus-data-binding/index.html Roger L. Costello Usporedba XML-a s objektno orijentiranim i proceduralnim jezicima The XML jezika (XSLT, XML sheme, XQuery, itd) su deklarativno, tj deskriptivnih nije propisana. Suprotno tome, java,  c++, python, php, itd. Su objektno orijentirani i proceduralni, tj. Preskriptivni, a ne opisni). Stvoreni su mnogi alati za mapiranje (povezivanje) podataka

Zašto uzeti u obzir MOND?

Original: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/burn1.html Najjednostavnije, jer to podaci zahtijevaju. MOND daje jedinstvena predviđanja o odnosu distribucije mase i kinematike. Ova predviđanja potvrđuju se sa iznenađujućom tačnošću u posmatranim krivuljama rotacije posmatranih galaksija, što je fenomen koji je izuzetno dobro utvrđen posmatranjem (Sanders &

Osnovni problem

Original: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/boileddown.html Vangalaktički sistemi (poput spiralne galaksije NGC 7757 na slici desno) pokazuju jasne dokaze o masovnim odstupanjima. Kada izmjerimo količinu svjetleće mase (zvijezde i plin) u tim sistemima i primijenimo Newtonov zakon gravitacije, uočena masa znatno je manja od količine

Vokoder na kanalu u Matlab

Original: https://sethares.engr.wisc.edu/vocoders/channelvocoder.html  William A. Sethares (Bill) Što je vokoder kanala? Vokoder kanala djeluje kao banka filtera koja razbija dva dolazna izvora zvuka (nosač i modulator) u kompatibilna frekvencijska područja. Omotač unutar svakog podopsega modulatora nameće se na odgovarajući podpojas nosača i

Korištenje telekonvertera u makro fotografiji

Original: http://www.mplonsky.com/photo/Macro-telecon.htm Verzija 1.1, 6-29-12 © 2009-12 M. Plonsky Moj svakodnevni posao je profesor. Za slikanje sam se zainteresirao 1989. godine kada sam počeo da koristim računar/projektor za izvođenje predavanja. Počeo sam skenirati slike i naučio sam se oko digitalne tamne

Neke misli i sumnje o kineskom stoljeću

Original: https://vinaylal.wordpress.com/2021/01/02/some-thoughts-and-doubts-about-the-chinese-century/ 2. januara 2021 Copyright to the source material belongs to Vinay Lal (Autorska prava na izvorni materijal pripadaju Vinay Lal) U svijesti većine ljudi postoji samo jedno političko pitanje kada se prođe pandemija: da li je Kina spremna da

Životne zone u okeanu

Original: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/?page_id=408 Dr. Susan L. Woodward I. Horizontalne zone (one koje se protežu od kopna do mora). A.  Obalno područje: ono područje u kojem plima i oseka izlažu morsko dno u nekom dijelu svakog dana. Staništa se naizmjenično potapaju pod slanu vodu i satima

Život i smrt zvijezda

Original: https://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/ Uvod Kad sam čuo učenog astronoma, Kada su se dokazi prikazivali, brojke su se prije mene raspoređivale u stupce, Kada su mi pokazali grafikone i dijagrame,       zbrajati ih, dijeliti i mjeriti, Kad sam sjedio, čuo sam

Teorija ličnosti: Biosocijalni pristup

Original: http://webspace.ship.edu/cgboer/ptintro.html C. George Boeree, PhD Odjel za psihologiju Univerzitet Shippensburg © Copyright C. George Boeree 2009 Uvod Psihologija ličnosti je proučavanje osobe, odnosno cijele ljudske jedinke. Većina ljudi, kad razmišlja o ličnosti, zapravo razmišlja o razlikama u ličnosti – vrstama i osobinama i slično. Ovo

Lodewyk Bendikson, 1875-1953

Original: https://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/bend.html   Škola informacija   (Prethodno Škola za bibliotečke i informacijske studije)   Michael Buckland    Lodewyk Bendikson, 1875-1953: Fotografija u dokumentaciji Lodewyk Bendikson je unaprijedio fotografske tehnike za reprodukciju dokumentarnih filmova i za forenzičku analizu oštećenih, krivotvorenih i redigovanih dokumenata.