Monthly Archives: April 2021

Osnovni problem

Original: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/boileddown.html Vangalaktički sistemi (poput spiralne galaksije NGC 7757 na slici desno) pokazuju jasne dokaze o masovnim odstupanjima. Kada izmjerimo količinu svjetleće mase (zvijezde i plin) u tim sistemima i primijenimo Newtonov zakon gravitacije, uočena masa znatno je manja od količine

Vokoder na kanalu u Matlab

Original: https://sethares.engr.wisc.edu/vocoders/channelvocoder.html  William A. Sethares (Bill) Što je vokoder kanala? Vokoder kanala djeluje kao banka filtera koja razbija dva dolazna izvora zvuka (nosač i modulator) u kompatibilna frekvencijska područja. Omotač unutar svakog podopsega modulatora nameće se na odgovarajući podpojas nosača i

Korištenje telekonvertera u makro fotografiji

Original: http://www.mplonsky.com/photo/Macro-telecon.htm Verzija 1.1, 6-29-12 © 2009-12 M. Plonsky Moj svakodnevni posao je profesor. Za slikanje sam se zainteresirao 1989. godine kada sam počeo da koristim računar/projektor za izvođenje predavanja. Počeo sam skenirati slike i naučio sam se oko digitalne tamne

Neke misli i sumnje o kineskom stoljeću

Original: https://vinaylal.wordpress.com/2021/01/02/some-thoughts-and-doubts-about-the-chinese-century/ 2. januara 2021 Copyright to the source material belongs to Vinay Lal (Autorska prava na izvorni materijal pripadaju Vinay Lal) U svijesti većine ljudi postoji samo jedno političko pitanje kada se prođe pandemija: da li je Kina spremna da