Monthly Archives: July 2021

XML nasuprot vezivanju podataka

Original: http://xfront.com/xml-versus-data-binding/index.html Roger L. Costello Usporedba XML-a s objektno orijentiranim i proceduralnim jezicima The XML jezika (XSLT, XML sheme, XQuery, itd) su deklarativno, tj deskriptivnih nije propisana. Suprotno tome, java,  c++, python, php, itd. Su objektno orijentirani i proceduralni, tj. Preskriptivni, a ne opisni). Stvoreni su mnogi alati za mapiranje (povezivanje) podataka

Zašto uzeti u obzir MOND?

Original: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/burn1.html Najjednostavnije, jer to podaci zahtijevaju. MOND daje jedinstvena predviđanja o odnosu distribucije mase i kinematike. Ova predviđanja potvrđuju se sa iznenađujućom tačnošću u posmatranim krivuljama rotacije posmatranih galaksija, što je fenomen koji je izuzetno dobro utvrđen posmatranjem (Sanders &