Category Archives: Psychology

DatoKadaTada

Source: http://martinfowler.com/bliki/GivenWhenThen.html Martin Fowler 21 Avgust 2013     Dato-Kada-Tada je stil predstavljanja ispitivanja – ili kako bi svoje zagovornici reći – navodeći ponašanje sistema koristeći Specifikacija Primjer. To je pristup razvijen od strane Dan North i Chris Matts kao dio Ponašanja