Category Archives: Physics

Odugovlačenje krilo presjeci

Source: http://eng.fsu.edu/~dommelen/research/airfoil/airfoil.html Obavljeni rad sa Szu-Chuan Wang. Ovaj rad je omogućeno podršku vazduhoplovstva Ured za naučno-istraživački rad. Odugovlačenje krila Stall je nepoželjan fenomen u kojem krilima aviona iskustvo povećan otpor zraka i smanjena lift. To može uzrokovati avion srušiti. Stall se