Rim

Source: http://carlos.emory.edu/ODYSSEY/ROME/homepg.html

Odyssey Online: Rome Home Page

“Rim nije izgrađen za jedan dan …” Šta ovo izreka nam govori o Rimu?

Tokom mnogih vekova drevnog grada Rima rasla iz malog grada države do ogromnog carstva. Zemlju pod rimskom kontrolom su povezani:

Pont du Gard

Ovo rimski izgrađen vodovod, i “Pont du Gard” je u Nimes, Francuska.

  • rimskih kulturnih uticaja (kao vjerske prakse.)
  • inženjering podviga (kao što su vodovod i opsežan sistem puteva.)

Spomenici izgradili Rimljani su pronađeni u cijelom Mediteranu i šire. Oni su bili fizička veza između zemalja pod kontrolom Rima i sama Rim – “Caput Mundi” – glavni grad civilizovanog sveta. Kroz Carstvo ove strukture simbolizuje moć Rima.

Mi ćemo gledati na objektima koje su napravljene u gradu Rimu i u provincijama koje su se formirale Rimskog carstva. Svi ovi materijali će nam pomoći da otkrijete više o ovom fascinantnom civilizacije.