Category Archives: Mathematics

Sumerski Metrološki Sistema Numeracije

Source: http://it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/sumerian.html Oko 3000 pne, Sumerani su crtanje slike tokena na šljaci tablete. U ovom trenutku, različitih vrsta roba su predstavljeni različiti simboli, i višestruke količine predstavlja ponavljanje. Tri jedinice zrna su označeni tri ‘zrna maraka’, pet tegle ulja su označeni